Продукти Пожарогасители

Спецификации

Висящ пожарогасител: този клас пожарогасители се поставят на стената или на тавана /покрива/. Той се състои от съд, пълен със 6 кг./12кг. прах АВС, манометър и спринклер – ампула, която, след достигане на температура от 65-68 С задейства спусъка на главата и започва гасенето. Предназначение: монтира се на трудно достъпни места.

 • Прахов пожарогасител 1 кг.

 • Прахов пожарогасител 2 кг.

 • Прахов пожарогасител 6 кг.

 • Прахов пожарогасител 12 кг.

 • Прахов пожарогасител 25 кг.

 • Прахов пожарогасител 50 кг.

 • Воден пожарогасител 9 л.

 • Водопенен пожарогасител 9 л.

 • Пожарогасител Въглероден двуокис 2 кг.

 • Пожарогасител Въглероден двуокис 5 кг.

 • Висящ пожарогасител 6 кг.

 • Висящ пожарогасител 12 кг.

 • Кофпомпа