НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ! ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

История

Виконт-Б ООД е създадена през 2001 год. Фирмата ни е специализирана в продажбата на противопожарни уреди и съоръжения, както и поддръжка и сервизна дейност на същите. Предлаганите от нас продукти отговарят на всички изисквания на EN: CE маркировка и декларация за съответствие и са с гарантиран произход и качество, с гаранционно и извънгаранционно обслужване. Наши партньори са CERVINKA – CZH Republic. Фирмата ни е добре позната на българския пазар като коректен и лоялен доставчик на противопожарни уреди и съоръжения. ВИКОНТ-Б поддържа много добри професионални отношения със Районните Службите за Пожарна Безопасност и Спасяване на територията на Пловдивска област. Виконт-Б разполага с много добра материално-техническа база за сервизната ни дейност, оборудвана със съвременни технически средства и екипировка, собствени транспортни средства за извършване на доставка франко посочен склад на Клиента. ВИКОНТ-Б ООД е член на сдружението НБА ПАБ от 2002 год. ВИКОНТ- Б ООД е член на сдружението НБА ПАБ от 2002 год. ВИКОНТ-Б ООД притежава Разрешително № 169/2012 год. да извършва сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, в съответствие с БДС ISO 11602-2:2000. ВИКОНТ-Б ООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003. "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции. Разрешително № ПД-6/2012 год. за противопожарно обследване на обекта, изготвяне на евакуационни схеми и документи по ПАБ. Разрешително № ПД-13/2014 год. за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

Основната дейност на Виконт-Б е внос, продажба и сервиз на:

 • пожарогасители – прахови, водни, водопенни, СО2 /носими и возими/

 • противопожарна арматура: - кранове, струйници, щорцови съединители, хидранти

 • противопожарни табла и противопожарни касети

 • противопожарни съоръжения : шлангове, одеала, спринклери, дренчери, антипаник брави и лостове

 • оборудване за нафтови стопанства

 • знаци и табели, съгласно Наредба № РД-07/08

 • изработване на схеми за евакуация и документация за пожарната безопасност на обектите в експлоатация

Сертифициране

 • Свидетелство № 169/01.06.2012г.

 • Пожарна безопасност и защита на населението

 • Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители
 • Разрешение № ПД-6/25.09.2012 г.

 • Пожарна безопасност и защита на населението

 • Противопожарно обезопасяване и осигуряване на пожарна безопасност
 • Разрешение № ПД-13/08.04.2014 г.

 • Пожарна безопасност и защита на населението

 • Експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения
 • Свидетелство № 005-1/02.12.2009 г.

 • Пожарна и аварийна безопасност

 • Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители