Продукти Пожарогасителни системи

Спецификации

Спринклерите биват: висящи, стоящи, насочващи, сухи и мокри. Състоят се от тяло, ампула и разпръскваща глава. Служат за автоматично гасене на пожари с вода и пяна. Ампулите биват за 68°С, 93°С, 141°С, 182°С, 260°С

Дренчери (отворени спринклери). Състоят се от тяло и разпръскваща част. Биват: ?”, 3/4”, 1”

  • Спринклерна глава с ампула № 850

  • Спринклерна глава с ампула № 851

  • Декоративна решетка № 852

  • Дренчери № 853