Продукти Пожарни касети

Спецификации

Пожарните касети могат да бъдат с размери, дадени от клиента

 • Пожарна касета за ВПК № 101

 • Пожарна касета за ВПК № 102

 • Пожарна касета за ВПК № 103

 • Пожарна касета за ВПК № 104

 • Пожарна касета за ВПК № 105

 • Пожарна касета за ВПК № 106

 • Пожарна касета за ВПК № 107

 • Пожарна касета № 201

 • Пожарна касета № 202

 • Пожарна касета № 203

 • Външно пожарно табло № 301

 • Външно пожарно табло № 302

 • Външно пожарно табло № 303

 • Външно пожарно табло № 304