Продукти Струйници

  • Стационарен лафетен струйник № 401

  • Преносим лафетен струйник № 402

  • Струйник с кран Al, трипозиционен № 403

  • Струйник "Турбо" № 404

  • Струйник "Турбо" № 405